sediu: BUCURESTI, sector 1, Bvd. Nicolae Balcescu nr.4, 010051, IORC nr.J40/10364/1996, CUI R9019856

capital social subscris si varsat 83.354.310 RON

Fax: +4021 3051049 ; Tel. +4021 310 2020Capital social 83.354.310 RON

Actiuni: 833.543.100

Valoare actiune: 0.1 RON

Drepturi de vot: 833.543.100


Documentele de mai jos pot fi obtinute si de la sediul societatii:

Contact: tel. 0213102020

______________________________________________________________________________________________Raport Curent CHIR SEMESTRUL 1 2022 :

Raport_semestrul_1_2022

______________________________________________________________________________________________Pentru descarcarea documentelor utilizati Firefox/ Internet Explorer/ Safari

RAPORT CURENT CHIR BVB AGEA 11 Aug 2022 :

RAPORT_CURENT_CHIR_BVB_AGEA_11Aug2022

______________________________________________________________________________________________Pentru descarcarea documentelor utilizati Firefox/ Internet Explorer/ Safari

Raport_curent_25_iulie_2022_Informare_SIF_BanatCrisana :

25_07_2022_Informare_SIF_BanatCrisana

______________________________________________________________________________________________Pentru descarcarea documentelor utilizati Firefox/ Internet Explorer/ Safari

Raport_curent_BVB_ASF_CHIR 26_iulie_2022 :

26_07_2022_RAPORT_CURENT_BVB_ASF_ CHIR

______________________________________________________________________________________________Pentru descarcarea documentelor utilizati Firefox/ Internet Explorer/ Safari

AGEA CHIR 11-12 August 2022 :

Convocator_AGEA_11_08_2022

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_CHIR_2022_persoane_fizice_11_12_Aug_2022 _en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_CHIR_2022_persoane_fizice_11_12_Aug_2022

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_CHIR_2022_persoane_juridice_11_12_Aug_2022

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_CHIR_2022_persoane_juridice_11_12_Aug_2022_en

Procura_generala_AGEA_CHIR 2022 persoane juridice_11_12_Aug_2022

Procura_generala_AGEA_CHIR_2022_persoane_fizice_11_12_Aug_2022

Procura_generala_AGEA_CHIR_persoane_fizice_11_12_Aug_2022_en

Procura_generala_AGEA_CHIR_persoane_juridice_11_12_Aug_2022_en

Procura_speciala_AGEA_CHIR_2022_persoane_fizice_11_12_Aug_2022

Procura_speciala_AGEA_CHIR_2022_persoane_juridice_11_12_Aug_2022

Procura_speciala_AGEA_CHIR_persoane_fizice_11_12_Aug_2022_en

Procura_speciala_AGEA_CHIR_persoane_juridice_11_12_Aug_2022_en

______________________________________________________________________________________________Pentru descarcarea documentelor utilizati Firefox/ Internet Explorer/ Safari

Raport_curent_BVB_ASF_CHIR 27 Mai 2022 :

27_Mai_2022_Raport_curent_BVB_ASF_CHIR

______________________________________________________________________________________________Pentru descarcarea documentelor utilizati Firefox/ Internet Explorer/ Safari

Raport_curent_BVB_ASF_CHIR 25 Mai 2022 :

25_Mai_2022_Raport_curent_BVB_ASF_CHIR

______________________________________________________________________________________________Pentru descarcarea documentelor utilizati Firefox/ Internet Explorer/ Safari

Raport audit suplimentar 25 Martie 2022 :

Raport_curent_CHIR_audit_suplimentar

AGOA CHIR 26-27 aprilie 2022 :

CONVOCATOR_ AGOA

Buget_2022

Bilant_31_12_2021

Raport_audit_CHIR_2021

Raport_consiliu_de_administrati_2022

Situatia_fluxului_de_trezorerie

Situatia_modificarilor_capitalului_propriu_2022

Nota_1_Active_imobilizate

Nota_2_Provizioane

Nota_3_Repartizarea_profitului

Nota_4_Analiza_rezultatului_din_exploatare

Nota_5_ Situatia_creantelor_si_a_datoriilor

Nota_6_Principii_si_politici_contabile

Nota_7_Participatii_si_surse_de_finantare

Nota_8_Informatii_privind_salariatii_Administratori_Directori

Nota_9_Analiza_pricipalilor_indicatori_economico_financiari

Nota_10_Prezentare_Generala_a_Entitatii

Nota_11_Managementul_riscurilor

Nota_12_Stocuri

Nota_13_Litigii

Nota_14_Riscul_fiscal

Nota_15_Evenimente_ulterioare

Buletin_de_vot_prin_corespondenta _persoane_juridice_pct_1_vot_secret

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_fizice _en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_fizice

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_fizice_pct_1_vot_secret _en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_fizice_pct_1_vot_secret

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_fizice_pct_8_vot_secret _en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_fizice_pct_8_vot_secret

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_juridice _pct_8_vot_secret

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_juridice

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_juridice_en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_juridice_vot_secret_pct_1 _en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_persoane_juridice_vot_secret_pct_8 _en

Procura_generala_persoane_fizice

Procura_generala_persoane_fizice_en

Procura_generala_persoane_juridice

Procura_generala_persoane_juridice_en

Procura_speciala_persoane_fizice

Procura_speciala_persoane_fizice_en

Procura_speciala_persoane_fizice_vot_secret

Procura_speciala_persoane_fizice_vot_secret_en

Procura_speciala_persoane_juridice

Procura_speciala_persoane_juridice_en

Procura_speciala_persoane_juridice_vot_secret

Procura_speciala_persoane_juridice_vot_secret_en

Proiect_hotarare

Propunere_numire_auditor

______________________________________________________________________________________________Raport Curent CHIR SEM 2021 :

Raport_semestrial_2021_CHIR

______________________________________________________________________________________________AGOA CHIR 02–03 Iunie 2021 :

BILANT_CHIR_31.12.2020.pdf

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_fizice_02.06.2021.pdf

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_fizice_02.06.2021_pct_7_vot_secret.pdf

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_fizice_02.06.2021_pct_8_vot_secret.pdf

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_juridice_02.06.2021.pdf

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_juridice_02.06.2021_pct_7_vot_secret.pdf

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_juridice_02.06.2021_pct_8_vot_secret.pdf

BVC_2021

MATERIAL_INFORMATIV_PCT_7

MATERIAL_INFORMATIV_PCT_8

MATERIAL_POLITICA_DE_REMUNERARE_PCT_9

NOTE_BILANT_CHIR_1_15

Procura_generala_AGOA_CHIR_2021_persoane_fizice_02.06.2021.pdf

Procura_generala_AGOA_CHIR_2021_persoane_juridice_02.06.2021.pdf

Procura_speciala_AGOA_CHIR_2021_persoane_fizice_02.06.2021.pdf

Procura_speciala_AGOA_CHIR_2021_persoane_fizice_02.06.2021_vot_secret.pdf

Procura_speciala_AGOA_CHIR_2021_persoane_juridice_02.06.2021.pdf

Procura_speciala_AGOA_CHIR_2021_persoane_juridice_02.06.2021_vot secret.pdf

Proiect_hotarare_AGOA_CHIR_02.06.2021.pdf

RAPORT_CA_CHIR_2021

RAPORTUL_AUDITORILOR

SITUATIA_MODIF_CAP_PROPRIU_LA_31.12.2020.pdf

SITUATIE_FLUXURI_TREZORERIE

CV_Calin_Ile

Propunere_membru_CA_Calin_Ile_Mountbay_ltd

CV_Horia_Georgescu

Procura_speciala_AGOA_CHIR_persoane_juridice_02.06.2021_vot secret_en

Procura_speciala_AGOA_CHIR_persoane_juridice_02.06.2021_en

Procura_speciala_AGOA_CHIR_persoane_fizice_02.06.2021_vot_secret_en

Procura_speciala_AGOA_CHIR_persoane_fizice_02.06.2021_en

Procura_generala_AGOA_CHIR_persoane_juridice_02.06.2021_en

Procura_generala_AGOA_CHIR_persoane_fizice_02.06.2021_en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_juridice_02.06.2021_vot_secret_pct_8_en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_juridice_02.06.2021_vot_secret_pct_7_en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_fizice_02.06.2021_vot_secret_pct_8_en

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGOA_CHIR_2021_persoane_fizice_02.06.2021_vot_secret_pct_7 _en

Propunere_THE_NOVA_GROUP_AGOA_CHIR_pct_8_Horia_Georgescu

______________________________________________________________________________________________RAPORT CURENT CHIR 2021 :

Raport_curent_calendar_financiar_2021

22Apr2021_RAPORT_CURENT_CHIR_ASF_BVB

______________________________________________________________________________________________RAPORT CURENT CHIR SEM 2020 :

RAPORT_CURENT_RAPORTARE_SEM_CHIR

______________________________________________________________________________________________RAPORT CURENT CHIR Sep 2020 :

200910_RAPORT_CURENT_CHIR_INREGISTRAT

200915_BILANT_CHIR_LA_SEMESTRU_2020

200915_RAPORT_CURENT_CHIR_raspuns_SIF_BANAT_CRISANA

______________________________________________________________________________________________AGOA 14-15 Mai 2020 :

BILANT_CHIR_31_12_2019

Buletin_de_vot_AGOA_14_15.05.2020_Deschis_prin_corespondenta

Buletin_de_vot_AGOA_14_15_05_2020_Deschis

BVC_CHIR_2020

CONVOCATOR_AGOA_CHIR_14_15_05_2020

FLUXURI_TREZORERIE_CHIR_31_12_2019

Model_PROCURA_AGOA_14_15_05_2020_CHIR

NOTE_1_15_BILANT_CHIR_31_12_2019

RAPORT_AUDITOR_ROEDL_CHIR

RAPORT_CA_CHIR

SITUATIE_MODIFICARI_CAP_PROPRIU_31_12_2019_CHIR

RAPORT_CURENT_CHIR_2

RAPORT_CURENT_COMPANIA_HOTELIERA_INTERCONTINENTAL_ROMANIA

______________________________________________________________________________________________AGOA 26_27 Martie 2020 :

CONVOCATOR_AGOA_CHIR.26_27.03.2020

RAPORT_CURENT_CHIR_ASF

RAPORT_CURENT_CHIR_BVB

MODEL_PROCURA_AGOA_26.03.2020

FORMULAR_BULETIN_VOT_SECRET_AGOA_CHIR_26_27.03.2020

FORMULAR_BULETIN_VOT_SECRET_PRIN_CORESPONDENTA_AGOA_CHIR_26_27.03.2020

CHIR_PROCURA_AGOA_26.03.2020_VOT_SECRET

200316_CHIR_RAPORT_CURENT_ASF

200316_CHIR_RAPORT_CURENT_BVB

HOTARARE_1_AGOA_CHIR_26.03.2020

HOTARARE_2_AGOA_CHIR_26.03.2020

HOTARARE_3_AGOA_CHIR_26.03.2020

RAPORT_CURENT_BVB_ASF_CHIR

______________________________________________________________________________________________AGOA 10 Mai 2019 :

BILANT_CHIR_LA_30.06.2019

CONVOCATOR_CHIR

Model_PROCURA_AGOA_10.05.2019_CHIR

CV_Bogdan_Antonescu_RO

CV_Lucian_Marinescu_en_feb2019

Buletin_de_vot_AGOA_10.05.2019_Deschis

Buletin_de_vot_AGOA_10.05.2019_Deschis_prin_corespondenta

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_CHIR_10.05.2019_PUNCTUL_6

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_CHIR_10.05.2019_PUNCTUL_7

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_CHIR_10.05.2019_PUNCTUL_8

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_CHIR_10.05.2019_PUNCTUL_9

CV_ADAMESCU_BOGDAN_ALEXANDER

AUDIT_ROEDL_CHIR_AGOA_10.05.2019

BILANT_CHIR_31.12.2018

BUGET_2019_AGOA

NOTE_1-14_AGOA_10.05.2019

RAPORT_CA_CHIR_SA_AGOA_10.05.2019

SITUATIA_FLUXURILOR_DE_TREZORERIE_AGOA_10.05.2019

SITUATIA_MODIFICARILOR_CAPITALULUI_PROPRIU_AGOA_10.05.2019

HOTARARI_AGOA_CHIR_10.05.2019

PV_AGOA_CHIR_10.05.2019

______________________________________________________________________________________________AGOA 31 August 2018 :

Convocator_AGOA_31.08.2018

180808_BILANT_CHIR_2017_SEMNAT

180808_Buget_AGA_2018_actualizat

FORMULAR_BULETIN_DE_VOT_DESCHIS

FORMULAR_BULETIN_DE_VOT_DESCHIS_PRIN_CORESPONDENTA

FORMULAR_BULETIN_DE_VOT_SECRET_PCT7

FORMULAR_BULETIN_DE_VOT_SECRET_CORESP_PCT7

MODEL_PROCURA_SPECIALA

NOTE_1-14

PROIECT_HOT_AGOA_CHIR

RAPORT_CA_CHIR_SA

SIT_MODIFIC_CAPITAL_PROPRIU

SIT_FLUXURI_DE_TREZORERIE

AUDIT_ROEDL_CHIR_AGOA_31.08.2018.pdf

CHIR_Raport_constatari_efective_31.08.2018.pdfRAPORT SEMESTRIAL 2017 :

Bilant_SC_0617_XML_010817_CHIR_depus

Raport_semestrial_CHIR_30.06.2017

REC_BILANT_6_LUNI_2017

______________________________________________________________________________________________AGOA 22 Mai 2017 :

Convocator_AGOA_22.05.2017

Model_POA_AGOA_22.05.2017

Buletin_de_vot_AGOA_22.05.2017_Deschis

Buletin_de_vot_deschis_Prin_Corespondenta_ AGOA_22.05.2017

bilant_2016

buget_2017

note_bilant_2016_1-14

raport_audit_2016

raport_CA

situatia_fluxurilor_de_trezorerie

situatia_modificarilor_capitalului_propriu

CV_BEATRICE_DUMITRASCU

CV_Bogdan_Antonescu_EN

CV_Bogdan_Antonescu_RO

CV_NICHITA_MIHAI

CV_VOLOSENIUC_CATALIN

Buletine de Vot si Procura Speciala actualizate

Buletin_de_vot_AGOA_22.05.2017_Deschis_actualizat

Buletin_de_vot_AGOA_22.05.2017_Deschis_prin_corespondenta

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_Vot_secret

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_Vot_secret_prin_corespondenta

Model_Procura_Speciala_AGOA_22.05.2017

hotararea_AGOA_nr.1_din_22.05.2017

hotararea_AGOA_nr.2_din_22.05.2017

hotararea_AGOA_nr.3_din_22.05.2017

hotararea_AGOA_nr.4_din_22.05.2017

______________________________________________________________________________________________AGOA 06 Oct 2016 :

Versiunea originala, necenzurata, a Contractului de Vanzare-Cumparare, va fi pusa la dispozitia actionarilor la cerere sau la sediul Societatii

Convocator_AGOA_06.10.2016

Documente_AGOA_06.10.2016

Buletin_de_vot_AGOA_06.10.2016_Deschis

Buletin_de_vot_deschis_Prin_Corespondenta_ AGOA_06.10.2016

Model_POA_AGOA_06.10.2016

Nota_Fundamentare_vanzare_parti_sociale_Lido

Propunerea_de_remunerare_a_membrilor_CA

Completare_convocator_AGOA_06.10.2016

Urmare a completarii convocatorului, anexam documentele actualizate

Buletin_de_vot_AGOA_06.10.2016_Deschis_2

Buletin_de_vot_deschis_Prin_Corespondenta_ AGOA_06.10.2016_2

Model_POA_AGOA_06.10.2016_2

Instructiuni_Vot_Secret_AGOA_06 10 2016_Final

Model_POA_AGOA_06.10.2016_ENGLEZA

SECRET_VOTING_INSTRUCTIONS

Propuneri_Membri_CA

Hotarare_AGOA_06.10.2016

______________________________________________________________________________________________AGOA/AGEA 29 Apr 2016 :

Convocator_AGOA_2016

Buletin_de_vot_AGOA_29.04.2016_Deschis

Buletin_de_vot_deschis_Prin_Corespondenta_ AGOA_29.04.2016

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_29.04.2016.doc.zip

Buletin_de_vot_secret_Prin_Corespondenta_AGOA_29.04.2016

Completare_Convocator_AGOA_29.04.2016

Model_POA_AGOA_29.04.2016

Propunere_Auditor_Financiar

Propunere_CA_ONE_UNITED

Bilant_Note_Situatii_Rapoarte_2015

BUGET_2016

Raportul_Auditorului_Independent

hotarari_AGOA_29.04.2016.pdf

______________________________________________________________________________________________AGOA/AGEA 11 Mai 2015 :

Convocator_AGOA_2015

Convocator_AGEA_INTERCONTINENTAL

Buletin_de_vot_AGEA_11.05.2015_Deschis

Buletin_de_vot_AGOA_11.05.2015_Deschis

Buletin_de_vot_deschis_Prin_Corespondenta_ AGOA_11.05.2015

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_11.05.2015

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_11.05.2015

Buletin_de_vot_secret_Prin_Corespondenta_AGOA_11.05.2015

Model_POA_AGEA_11.05.2015

Model_POA_AGOA_11.05.2015

Propuneri_CA_11.05.2015

CV_STEFAN_IONITA

Decizia_ASF_nr_785_23.04.15

Bilant_Note_Situatii_Rapoarte_2014

Notele contabile nr.1, 8, 10, si 13 inlocuiesc primele forme afisate anterior pe site:

Notele_1_8_10_13_modificate

Buletin_de_vot_secret_Prin_Corespondenta_AGOA_11.05.2015

______________________________________________________________________________________________AGEA 18 februarie 2015 :

Convocator_AGEA_2015_v1

Model_POA_AGEA_18.02.2015

Buletin_de_vot_prin_corespondenta_AGEA_18.02.2015

Buletin_de_vot_AGEA_18.02.2015_Deschis

RAPORT_ACTIONARI_INTERCONTINENTAL

Hotarare_AGEA_18.02.2015

______________________________________________________________________________________________AGOA 29 aprilie 2014 :

Convocator_AGOA_29.04.2014

Raport_Curent_Privind_Completarea_Convocatorului_AGOA_29.04.2014

Convocator_AGOA_bilant_2013_29.04.2014

Model_POA_AGOA_29.04.2014

PROIECT_HOTARARE_AGOA_29.04.2014

Buletin_de_vot_cumulativ_29.04.2014

Buletin_de_vot_deschis_Prin_Corespondenta_ AGOA_29.04.2014

Buletin_de_vot_secret_Prin_Corespondenta_AGOA_29.04.2014

Buletin_de_vot_AGOA_29.04.2014_Deschis

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_29.04.2014

Candidat_administrator_AGOA_29.04.2014

Talon_voturi_cumulate_AGOA

Bilant_2013

BUGET_2014

Draft_Raport_Audit_2013

Note_Bilant_2013

Raport_CA_2013

Buletin_1_de_vot_secret_Prin_Corespondenta_AGOA_29.04.2014

Model_POA_AGOA_29.04.2014

Propuneri_CA_29.04.2014

Propuneri_1_CA_29.04.2014

Raport_curent_lista_candidati_AGOA

______________________________________________________________________________________________AGOA 19 aprilie 2013 :

Sedinta_CA_Convocare_AGOA

Sedinta_CA_Convocare_AGEA

Buletin_de_vot_AGOA_19.04.2013_Deschis

Buletin_de_vot_AGEA_19.04.2013_Deschis

Buletin_de_vot_Secret_AGOA_19.04.2013

Model_POA_AGOA_19.04.2013

Model_POA_AGEA_19.04.2013

Bilant_31.12.2012

Note_Bilant_31.12.2012

Raport_Audit_31Dec2012

Raport_Consiliu_de_Administratie

Buget_2013

Documente_AGOA

______________________________________________________________________________________________AGOA 27 aprilie 2012 :

Convocator AGOA 27.04.2012

Buletin de vot AGOA 27.04.2012

Buletin de vot prin corespondenta AGOA 27.04.2012

Model POA AGOA 27.04.2012

Raport Consiliu de Administratie 27.04.2012

Bilant 31.12.2011

Note bilant 31.12.2011

Raport Audit 31.12.2011

Buget 2012

______________________________________________________________________________________________AGEA 24 octombrie 2011 :

convocator revizuit AGEA 24.10.2011

convocator AGEA 24.10.2011

model procura AGEA 24.10.2011

procedura si buletin de vot prin corespondenta

______________________________________________________________________________________________AGEA 2 septembrie 2011 :

convocator AGEA 02.09.2011

model procura AGEA 02.09.2011

procedura si buletin de vot prin corespondenta

______________________________________________________________________________________________AGOA 26 aprilie 2011 :

ANUNT IMPORTANT:

URMARE A SOLICITARII ACTIONARULUI S.C. LIDO SA MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SE VOR ALEGE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV.

PROCURILE SPECIALE ACORDATE DE CATRE PERSOANE FIZICE VOR TREBUI LEGALIZATE LA NOTARIAT.

convocator AGOA 26.04.2011

draft hotarare AGOA 26.04.2011

lista candidati CA AGOA 26.04.2011 actualizata in 08.04.2011 + CV-uri candidati

bilant final 2010

raport auditor 2010

buget 2011

model procura AGOA 26.04.2011

procedura si buletin de vot prin corespondenta

______________________________________________________________________________________________AGEA 7-8 martie 2011 :

convocator AGEA 7/8.03.2011

model procura AGEA 7/8.03.2011

draft hotarare AGEA 7/8.03.2011

procedura si buletin de vot prin corespondenta

adresa Unicredit privind publicare oferta

______________________________________________________________________________________________

Hotariri adoptate in AGEA 7/8.03.2011

______________________________________________________________________________________________AGOA 29 aprilie 2010 :

convocator AGOA 29.04.2010

documente informative AGOA 29.04.2010

model procura AGOA 29.04.2010

______________________________________________________________________________________________

Hotariri adoptate in AGOA 29.04.2010

______________________________________________________________________________________________AGOA 12 decembrie 2009 :

convocator AGOA 14.12.2009

model procura AGOA 14.12.2009

lista candidati CA AGOA 14.12.2009

procedura si buletin de vot prin corespondenta

______________________________________________________________________________________________AGEA 26 octombrie 2009 :

convocator AGEA 26.10.2009

anexa convocator AGEA 26.10.2009

model procura AGEA 26.10.2009

draft hotarare AGEA 26.10.2009

proiect act aditional la actul constitutiv al societatii

procedura si buletin de vot prin corespondenta

______________________________________________________________________________________________

Hotarire adoptata in AGEA 26.10.2009